12 hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến đất đai
VOV.VN - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến nhân dân từ 1/2023 đến 15/3/2023, trong đó quy định 12 hành vi bị nghiêm cấm sau đây