5 giải pháp quan trọng cải cách tiền lương đồng bộ từ 1/7/2024

VOV.VN - 5 giải pháp chủ yếu được Bộ Nội vụ đưa ra để thực hiện cải cách chính sách tiền lương đồng bộ, kịp thời vào thời điểm từ 1/7/2024.