Ai nhận lương công chức loại A0 và tăng ra sao khi lương cơ sở ở mức 1,8 triệu?

VOV.VN - Theo dự kiến điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8%), áp dụng từ 01/7/2023, khi đó mức lương công chức loại A0 sẽ thay đổi tương ứng theo hệ số lương