Các biện pháp áp dụng theo 4 cấp độ dịch trong Quy định "thích ứng an toàn"
VOV.VN - Đây là các biện pháp áp dụng theo 4 cấp độ trong Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Chính phủ.