Cải cách tiền lương từ 1/7: 6 điều quan trọng công chức, viên chức cần biết rõ

VOV.VN - Từ 1/7/2024 sẽ tiến hành cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 trong đó có 6 nội dung chính. Tính đến hết năm 2023, Chính phủ đã dành khoảng 680.000 tỉ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới.