Cần sớm sửa chữa cầu Long Biên để đảm bảo an toàn cho người lưu thông qua cầu
VOV.VN - Cầu Long Biên là cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hồng do thực dân Pháp xây dựng (1898). Qua thời gian, cây cầu lịch sử này đã bị xuống cấp nghiêm trọng.