Cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam theo Nghị định mới của Chính phủ

VOV.VN - Đài TNVN là cơ quan thuộc Chính phủ, là đài phát thanh quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước...