Hải Dương lắp đặt cây 'ATM gạo' miễn phí đầu tiên
VOV.VN - Cây "ATM gạo" miễn phí đầu tiên ở Hải Dương được lắp đặt tại huyện Cẩm Giàng để trước mắt hỗ trợ cho những công nhân phải ở nhà trọ từ trước Tết.