Hàng loạt điểm đen chân rác đường phố Hà Nội bị xóa sổ nhờ cách làm này

VOV.VN - Rác sinh hoạt, nhất là rác thải cồng kềnh không được dọn dẹp ngay trong ngày lưu cữu trên đường phố lâu ngày trở thành những điểm chân rác không mong muốn gây mất mỹ quan đô thị