Lũ làm đứt gãy đường ở Nghệ An, dân vác đá, chặt tre mở đường tạm
Con đường tạm khoảng 100m được hoàn thiện trong 1,5 ngày, giúp hàng chục hộ dân ở vùng lũ Quỳ Châu (Nghệ An) thoát cảnh bị cô lập.