Lương công chức loại A3 đạt hơn 14 triệu đồng khi lương cơ sở tăng mức 1,8 triệu

VOV.VN - Chính phủ đang trình Quốc hội điều chỉnh mức lương cơ sở, thực hiện tăng lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, dự kiến áp dụng từ 1/7/2023. Khi đó, lương công chức loại A3 đạt tới mức cao nhất là 14,4 triệu đồng