14 ngày Việt Nam thực hiện cách ly xã hội diễn ra như thế nào?

Nhìn lại 14 ngày Việt Nam thực hiện cách ly xã hội

VOV.VN - Cả nước cách ly xã hội hết ngày hôm nay (15/4) như Chỉ thị 16 của Thủ tướng, vậy 14 ngày qua Việt Nam đã thực hiện cách ly xã hội như thế nào?

Xã hội

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close