Những thay đổi lớn về mẫu sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024

VOV.VN - Cùng với Luật Đất đai 2024, hàng loạt các dự thảo liên quan đến Luật này đang được đưa ra lấy ý kiến đóng góp, trong đó nổi bật là các đề xuất về sổ đỏ.