Những trung tâm đăng kiểm nào ở Hà Nội còn hoạt động?

VOV.VN - Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện Hà Nội còn 7 trung tâm với 10 dây chuyền hoạt động, 24 đơn vị còn lại đã đóng cửa.