Thị trường lao động việc làm có nhiều khởi sắc sau khi kiểm soát được dịch Covid-19
VOV.VN - Sau khi Việt Nam kiểm soát được dịch Covid-19, tình hình lao động, việc làm và thu nhập của người lao động quý III năm 2020 cũng được cải thiện so với quý trước.