Thông tin cần biết về tàu Cát Linh-Hà Đông chạy thử toàn tuyến
VOV.VN - Mỗi ngày có khoảng 287 lượt tàu chạy, giờ cao điểm từ 5 - 6 phút/lượt, giờ bình thường 10 phút/lượt...