Sẽ thực hiện thu phí rác thải như thế nào?

Thu phí rác thải theo khối lượng: Có khả thi?

VOV.VN - Thu phí thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sẽ được tính theo khối lượng; không thực hiện phân loại rác tại nguồn cũng sẽ bị tính phí cao hơn…

Xã hội

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close