Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII

VOV.VN - Chiều nay (2/12), Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trước khi tiến hành bầu cử, Đại hội đã chia tổ thảo luận về Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 do Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII chuẩn bị.

Sau khi thảo luận tại tổ, Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Đề án nhân sự, tiến hành biểu quyết. 100% đại biểu nhất trí với Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII do Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII chuẩn bị.

Danh sách đề cử bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII do Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII giới thiệu gồm 185 đồng chí. Số lượng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII gồm 177 đồng chí. Đại hội sẽ tiến hành bầu 168 ủy viên, khuyết 9 ủy viên để kiện toàn, bổ sung sau Đại hội. Tại Đại hội, không có đại biểu ứng cử.

Một số hình ảnh đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: