Các hoạt động và dịch vụ nào của Hà Nội phải tạm dừng để phòng, chống Covid-19?
VOV.VN - Từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội liên tục có nhiều công văn, chỉ thị yêu cầu tạm dừng nhiều hoạt động, dịch vụ trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19