Chủ hộ có quyền, nghĩa vụ gì trong Luật Cư trú mới?
VOV.VN - Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ 1/7/2021 quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ hộ và thành viên hộ gia đình...