Hà Nội đôn đốc tiến độ đưa nhà máy rác điện Sóc Sơn vào hoạt động
VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 152 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát điện tại Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) và Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì).