Người dân Bắc Ninh thực hiện đi chợ theo thẻ
VOV.VN - Mỗi hộ gia đình ở huyện Thuận Thành và TP Bắc Ninh cứ 3 ngày được đi chợ một lần, mỗi hộ được phát 5 thẻ vào chợ trong 15 ngày, trên đó ghi rõ ngày, tên, địa chỉ, số điện thoại của người đi chợ. Thẻ có giá trị sử dụng một lần cho một lượt. 

Theo Sở Công Thương Bắc Ninh, từ chiều 18/5, huyện Thuận Thành và TP Bắc Ninh đang cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, mỗi hộ gia đình cứ 3 ngày được đi chợ một lần, mỗi hộ được phát 5 thẻ vào chợ trong 15 ngày, trên đó ghi rõ ngày, tên, địa chỉ, số điện thoại của người đi chợ. Thẻ có giá trị sử dụng một lần cho một lượt.