Người dân Đà Nẵng “ai ở đâu thì ở đó”
VOV.VN - Kể từ 8h sáng 16/8, thành phố Đà Nẵng thực hiện bổ sung các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.