Người dân trong "vùng xanh" ở TP.HCM ra-vào, đi chợ như thế nào?
VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có Công văn về thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn...