Những trường hợp nào sẽ bị xóa đăng ký tạm trú từ 1/7?
VOV.VN - Từ 1/7, Luật Cư trú 2020 có hiệu lực, có 8 trường hợp công dân sau đây bị xóa đăng ký tạm trú...