Sa Pa vắng tanh, căng mình phòng dịch
VOV.VN - Chính quyền và cơ quan chức năng thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đang căng mình chống dịch khi nguy cơ xâm nhiễm Covid-19 hậu 30/4 – 1/5 tại khu du lịch này đang rất cao.