VOV Đông Bắc hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, tặng quà gia đình chính sách dịp 27/7
VOV.VN - Hôm nay (23/7), VOV Đông Bắc thăm và tặng quà các gia đình chính sách, phối hợp với các đơn vị hỗ trợ vật tư xây dựng Nông thôn mới tại huyện miền núi Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.