Vai trò quan trọng của điều dưỡng trong cuộc chiến chống Covid-19

Vai trò quan trọng của điều dưỡng trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 là một lời nhắc nhở về vai trò quan trọng của Điều dưỡng. Không có họ, chúng ta không có những chiến thắng trong cuộc chiến này.

Theo Bộ Y tế

Xã hội

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close