Hàng trăm phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng
VOV.VN - Tại buổi khai trương Trung tâm Báo chí và họp báo trước Đại hội XIII của Đảng, hơn 500 phóng viên trong nước và quốc tế đã có mặt tác nghiệp.