Toàn cảnh Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII
VOV.VN - Tối 28/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan, tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.