GM_PC_ARTICLE_TOP_BANNER

Hàng triệu mật khẩu Instagram không được mã hóa

VOV.VN - Facebook thừa nhận mật khẩu của hàng triệu người dùng Instagram đã được lưu dưới dạng "không mã hóa" trong các máy chủ nội bộ của công ty.

Công nghệ 32 lượt xem 0

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_1
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_BOTTOM
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP