GM_PC_ARTICLE_TOP_BANNER

Nghĩa trang thời hiện đại: Đọc kinh niệm Phật bằng smartphone

VOV.VN - Với công nghệ tiên tiến, người dân Nhật Bản có thể đến thăm viếng người đã khuất qua smartphone hoặc máy tính và đọc các bài kinh Phật cho họ.

Công nghệ 141 lượt xem 0

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_1
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_BOTTOM
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP