Bên trong "khách sạn" trực thăng có một không hai tại Anh
VOV.VN - Trải nghiệm "có một không hai" tại khu căn cứ quân sự, với dây thép gai và phòng nghỉ trong trực thăng chiến đấu của quân đội Anh.