Trước thời hiện tại, Singapore từng giàu có ra sao

Trước thời kỳ thuộc địa, Singapore từng có một cộng đồng thịnh vượng với tộc người Orang Laut, nhưng không phải ai cũng nhớ đến sự tồn tại của họ.

Theo Zings
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds