Đại bàng mang diều hâu non về tổ, không ăn thịt mà chăm sóc như con

Thứ tư, 12:30, 11/09/2019
VOV.VN - Đại bàng đầu trắng thường ăn thịt chim nhỏ hơn nhưng khi tìm thấy 1 chú diều hâu mới sinh bị bỏ rơi, chúng đã đem về tổ và chăm sóc như con của mình.
The Mind Circle