Đại bàng mang diều hâu non về tổ, không ăn thịt mà chăm sóc như con

Đại bàng mang diều hâu non về tổ, không ăn thịt mà chăm sóc như con

VOV.VN - Đại bàng đầu trắng thường ăn thịt chim nhỏ hơn nhưng khi tìm thấy 1 chú diều hâu mới sinh bị bỏ rơi, chúng đã đem về tổ và chăm sóc như con của mình.

Theo The Mind Circle

Cuộc sống Đó đây

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close