Điều gì xảy ra nếu sao Diêm Vương trở thành Mặt trăng của Trái Đất?

Thứ sáu, 14:02, 27/12/2019
VOV.VN - Sao Diêm vương là 1 hành tinh lùn nhỏ và khá phức tạp với nhiều đặc điểm bề mặt thú vị. Điều gì xảy ra nếu hành tinh này thành Mặt trăng của Trái Đất?
Dreksler Astral