Điều gì xảy ra với Trái Đất khi tất cả mọi người cùng nhảy một lúc?

Điều gì xảy ra với Trái Đất khi tất cả mọi người cùng nhảy một lúc?

VOV.VN -Nếu hơn 7 tỷ người tập trung lại 1 chỗ và cùng nhảy thì Trái Đất bị xê dịch 1 chút, nhưng nếu mọi người ở nguyên chỗ của mình thì chẳng có gì xảy ra.

Theo Amaze Lab

Cuộc sống Đó đây

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close