Hình ảnh tuyệt đẹp của Trái Đất nhìn từ quỹ đạo trong video tua nhanh

Thứ ba, 10:03, 04/06/2019
VOV.VN - Thước phim tua nhanh (time-lapse) do phi hành gia của NASA ghi lại cho thấy hình ảnh tuyệt đẹp của Trái Đất, từ Thái Bình Dương tới Đại Tây Dương.
USA Today