Những kỷ lục "độc đáo" nhưng không được Guiness thế giới công nhận
VOV.VN - Kỷ lục Guiness thế giới đã tập hợp các kỷ lục được công nhận trên thế giới. Mặc dù vậy, những kỷ lục tưởng chừng như to lớn của bạn có thể nhận được sự công nhận và ngưỡng mộ từ người thân, nhưng sẽ không được kỷ lục Guiness thế giới ghi nhận.