Những vệ tinh tự nhiên kỳ lạ nhất trong Hệ Mặt trời
VOV.VN - Phần lớn hành tinh trong Hệ Mặt trời đều có vệ tinh tự nhiên được gọi là mặt trăng. Những vệ tinh kỳ lạ nhất trong Hệ Mặt trời có thể kể đến Iapetus của sao Thổ, Io của sao Mộc, Miranda của sao Diêm Vương hay Nereid của sao Hải Vương.