Phép thử an toàn khi xây đập Tam Hiệp (Trung Quốc)

Phép thử an toàn khi xây đập Tam Hiệp (Trung Quốc)

Đập Tam Hiệp được kỳ vọng kiểm soát lũ. Trong nhiều phép thử có bài kiểm tra cuối về chịu tải 190 tấn thuốc nổ giật đổ bức tường sát đập chính.

Cuộc sống Đó đây

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close