Những hình ảnh đặc biệt về đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918
VOV.VN - Hơn 100 năm trước, vào năm 1918, thế giới đã trải qua một đại dịch tàn khốc nhất - được gọi là bệnh cúm Tây Ban Nha, cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người trên thế giới.