Infographic: Sukhoi Superjet 100 - máy bay dân dụng dang dở thời hậu Liên Xô

GM_PC_ARTICLE_TOP_BANNER
GM_PC_ARTICLE_BOTTOM
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP