Triệu tập Giám đốc Sở kế hoạch đầu tư Yên Bái là việc bình thường

GM_PC_ARTICLE_TOP_BANNER

Triệu tập Giám đốc Sở KH&ĐT Yên Bái là việc bình thường

VOV.VN -Ông Sáng là Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở KH&ĐT nhưng việc triệu tập cũng diễn ra bình thường như bao công dân khác.

Vụ án

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_1
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_BOTTOM
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP