Lương giáo viên mầm non sau khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng

VOV.VN - Lương giáo viên mầm non được xếp theo 3 hạng I, II, III, tương đương viên chức loại A2, A1, A0. Mức lương mới của giáo viên mầm non khi mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng (20,8%) như sau