Sách giáo khoa Việt Nam qua các thời kỳ thay đổi thế nào?

VOV.VN - Qua mỗi thời kỳ, SGK Việt Nam lại có những thay đổi rõ rệt cả về nội dung, cách thiết kế, hình ảnh đến chất lượng giấy in.