'Sinh con thuận tự nhiên': Không cổ súy lập luận phản khoa học

VOV.VN -Cổ vũ trào lưu 'sinh con thuận tự nhiên' là cổ súy cho lập luận phản khoa học.

CTV Nữ Huyền/VOV.VN
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds