GM_PC_ARTICLE_TOP_BANNER

Tìm hiểu các cuộc tổng điều tra dân số tại Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam đang thực hiện cuộc tổng điều tra dân số năm 2019. Đây là cuộc điều tra thứ 5 - được tiến hành 10 năm 1 lần kể từ khi đất nước thống nhất.
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_1
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin khác

GM_PC_ARTICLE_BOTTOM
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP