Tổng Giám đốc VOV nêu 5 vấn đề báo chí ngày nay phải đối mặt

Tại Gala Báo chí 2019 với chủ đề "Nhìn lại và Đi tới", TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ đã đề cập tới 5 vấn đề mà báo chí ngày nay phải đối mặt.

Theo Công Luận
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds