Trong mùi nhang đã thoảng mùi cơm mới
VOV.VN - Sau ngày kỳ lễ dài, dòng người lại hối hả đổ về TP.HCM. Các giao lộ chính gần như tắc nghẹt. Gần 9 tháng về trước, nhịp sống này từng là một điều không tưởng.